Aalders Groenadvies is gespecialiseerd in Flora- en Faunawetgeving, burger/overheidsparticipatieprojecten en wetgeving rondom bomen.
Hierin kan Aalders Groenadvies u van begin tot eind adviseren of u totaal ontzorgen
door uw vraagstuk geheel van u over te nemen.

Advies

foto uil

 

Groen

groen

 

Landschap

landschap

 

Natuur

natuur

 

Het gezicht achter Aalders Groenadvies

pasfoto AaldersAalders Groenadvies is het bureau voor advies bij uw groene vraagstukken. Huib Aalders is het gezicht achter dit bureau. Door zijn vele jaren ervaring vanuit de praktijk is Aalders Groenadvies in staat een antwoord te geven op uw multidisciplinaire vraagstukken.

Deze ervaring is opgebouwd door nauwe samenwerking met rakende vakdisciplines zoals civiele techniek en stedenbouw maar ook de sociale sector, en door het erkennen en afwegen van belangen van verschillende partijen.

boom

Specialisaties

  • Flora- en Faunawetgeving
  • Ruimtelijke projecten
  • Participatieprojecten
  • Inrichtingsplannen
  • Natuurlijke speelterreinen
  • Erfbeplantingadvies
  • Landschapversterking